Tag Archives: estadística

Distribució de la delinqüència a Barcelona

Actualitzo el bloc des de Londres, ciutat que sempre ha tingut la fama de no ser gaire segura… Peró, i Barcelona? És una ciutat segura? Què en penses les dades? No cal que us parli de les bondats de l’Open Data, especialment per a freaks a qui els agrada passar el temps lliure remenant números, taules i gràfics. És una afició distreta, creativa i a sobre t’obliga a aprendre i pensar! Què més puc demanar? És com aquelles joguines educatives amb les que cap nen vol jugar. Doncs jugant, jugant… he acabat amb una sèrie de dades sobre delinqüència a Barcelona.

La llàstima és que la informació que he trobat només esta disponible per districtes i no per barris (ho sé, no m’he matat gaire a buscar). Els càlculs els he fet jo mateix amb les dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i a l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2010. Aquí en teniu la taula-resum:

Abans d’interpretar les dades cal recordar una cosa: no feu gaire cas a les dades absolutes, pareu atenció a les dades relatives. Que Sant Martí tingui més delictes (1.246) que Sants-Montjuïc (1.142) o que Sarrià-St. Gervasi (444) en tingui més que Les Corts (411) no vol dir que el primer districte sigui més perillós que el segon. De fet, és el contrari si ajustem les dades per població. Per cada 1.000 habitants, Sants-Montjuïc té 6,26 delictes, mentre que Sant Martí en té 5,45.  En el segon exemple la diferència semblava mínima (tan sols 33 delictes menys a Les Corts en un any), però resulta que a Sarrià-St. Gervasi s’hi produeixen 3,09 delictes per cada 1.000 habitants i a Les Corts 4,95‰.

I per donar les dades encara més mastegades, aquí el cartograma de la delinqüència barcelonina:

Coses a destacar: Primerament, no m’esperava aquest nivell de delinqüència a l’Eixample. En segon lloc, no sé si hi ha correlació entre renda i seguretat. Districtes amb rendes molt dispars (Sarrià – Nou Barris – Horta) tenen nivells de delinqüència semblant. Tercer, aquesta classificació s’ajusta a la percepció d’inseguretat ciutadana? Si us fan una enquesta, haguéssiu respost que Nou Barris és més segur que Les Corts o que Horta-Guinardó té menys delictes que Sarrià-St. Gervasi? Quart, no tinc ni idea de si la mitjana de 7,07 delictes per cada mil habitants és molt o poc. Caldria comparar-ho amb altres ciutats. I cinquè, suposo que si les dades estiguessin disponibles per barris i no per districtes el mapa seria bastant diferent en algunes parts.

Alguna idea, nova pregunta, aspecte que us cridi l’atenció, suggerència o resposta a les qüestions que queden obertes?

Nota metodològica: Per què les gallines tenen raó i el PIB per càpita no és un bon indicador.

Les gallines de la granja Golden Eggs volen aire condicionat. Diuen que a al galliner de vegades hi fa massa fred, de vegades massa calor i que així no hi ha qui pongui ous. Els responsables de l’explotació afirmen que han mesurat la temperatura mitjana i que aquesta és agradable, així que, d’aire condicionat, ni parlar-ne. Davant d’aquesta negativa les gallines decideixen manifestar-se.

Durant la protesta una de les gallines té una idea brillant: els responsables han mesurat la temperatura mitjana, però això no sempre és un indicador efectiu. Ho explica a la resta de gallines i aquestes decideixen plantar cara a la cúpula del mercat d’ous mitjançant les dades.

Les gallines estan disposades a demostrar que tenen raó, així que durant una setmana han mesurat la temperatura, hora per hora. Aquest és el resultat en forma de gràfic lineal:

Per resumir els resultats i comparar-los amb les dades que aportaven els responsables han decidit fer un diagrama de línies amb les temperatures màximes, mínimes i mitjana diàries.


Certament, els propietaris de la granja no mentien: la temperatura mitja és molt agradable. Ara bé, no instal•lar l’aire condicionat és una decisió encertada? Doncs no, ja que la mitjana no reflecteix la dispersió de les dades. Per molt que durant el quart dia tinguin una temperatura mitja de 24,25 ºC, les gallines han de patir temperatures de fins a 40 graus i una mínima de 10 graus.

Ara canvieu les temperatures del galliner pels salaris d’un país. Fins a quin punt el salari mitjà o el PIB per càpita (i altres tants indicadors) són una bona mesura de la situació econòmica?

* Aquest post està basant en les notes metodològiques de l’IDESCAT.