Category Archives: Metodologia

Nota metodològica: Per què les gallines tenen raó i el PIB per càpita no és un bon indicador.

Les gallines de la granja Golden Eggs volen aire condicionat. Diuen que a al galliner de vegades hi fa massa fred, de vegades massa calor i que així no hi ha qui pongui ous. Els responsables de l’explotació afirmen que han mesurat la temperatura mitjana i que aquesta és agradable, així que, d’aire condicionat, ni parlar-ne. Davant d’aquesta negativa les gallines decideixen manifestar-se.

Durant la protesta una de les gallines té una idea brillant: els responsables han mesurat la temperatura mitjana, però això no sempre és un indicador efectiu. Ho explica a la resta de gallines i aquestes decideixen plantar cara a la cúpula del mercat d’ous mitjançant les dades.

Les gallines estan disposades a demostrar que tenen raó, així que durant una setmana han mesurat la temperatura, hora per hora. Aquest és el resultat en forma de gràfic lineal:

Per resumir els resultats i comparar-los amb les dades que aportaven els responsables han decidit fer un diagrama de línies amb les temperatures màximes, mínimes i mitjana diàries.


Certament, els propietaris de la granja no mentien: la temperatura mitja és molt agradable. Ara bé, no instal•lar l’aire condicionat és una decisió encertada? Doncs no, ja que la mitjana no reflecteix la dispersió de les dades. Per molt que durant el quart dia tinguin una temperatura mitja de 24,25 ºC, les gallines han de patir temperatures de fins a 40 graus i una mínima de 10 graus.

Ara canvieu les temperatures del galliner pels salaris d’un país. Fins a quin punt el salari mitjà o el PIB per càpita (i altres tants indicadors) són una bona mesura de la situació econòmica?

* Aquest post està basant en les notes metodològiques de l’IDESCAT.